Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 sai lm v giam beo phai ep (I)
   2009-07-02 15:40:16    cri
Hin nay co rt nhiu phng phap giam beo. Th nhng, khng phai cac phng phap giam beo u co hiu qua va co li cho sc khoe. V vn nay, cac chuyn gia nghin cu sc khoe My a tng kt 10 sai lm v giam beo, phai ep co th giam beo mt cach manh khoe.

Sai lm 1: Lin tuc n hoa qua tr cm co th giam beo

Nhn vin nghin cu Hoc vin Y hoc cua trng ai hoc B-xtn cho rng, tuy hoa qua giau cht vitamin va hydrat cacbon, n hoa qua rt co li, nhng thanh phn dinh dng n gian, nht la thiu a-xit beo khng bao hoa va protein. Nu chi n hoa qua trong thi gian dai vao ba chinh se khin cac thanh phn dinh dng nh protein, cht khoang bi mt i, co hai cho sc khoe. Hn na, nu khng thay i thc n thi cung ging nh giam beo bng cach n hoa qua thay cm, se giam rt nhiu lng hp thu dinh dng, sau mt thi gian se khin c th mt cn bng dinh dng va co hai cho sc khoe.

Sai lm 2: cng tp luyn cang cao thi hiu qua cang tt.

Tiu hao m cn phai co thi gian, tp luyn vi cng cao ma khng co iu kin tt tiu hao m, chi co th khin c bp to ln, tim mach vn ng qua tai va se gy nn cam giac mt moi thi gian dai. i vi nhng ngi khng co c s tp luyn, con co th bi chn thng, khng co li cho c th.

1 2