Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trn Dim Thanh: Mun lam vn ng vin co bng Tin si
   2009-05-29 16:43:05    cri

 

Trn Dim Thanh trong ba ln giai ngh u theo hoc tai ai hoc T Chu, hin chi ang lam nghin cu sinh Thac si khoa Tm ly. S tng trai v cuc sng sinh vin a khin Trn Dim Thanh co mt s khac bit vi cac vn ng vin khac. iu ti thiu la, Trn Dim Thanh bit i phng cn gi khi tra li phong vn, cung bit minh nn tra li nh th nao.

Sau khi bit cach ng i mt cach nhe nhang vi phong vin, mn tm ly hoc cung giup ich khng nho cho Trn Dim Thanh trong tp luyn. Trong mt cuc thi th c t chc t xut cua i C ta, quy ch thi hoan toan khp vi thi u -lim-pich, hn na cac ng chi lanh ao cua Tng cuc Th duc Th thao Nha nc cung n d. Trc s "bt ng" ngay, nhiu vn ng vin nho tui khng sao phat huy c trinh cua minh, th nhng, Trn Dim Thanh vi t cht tm ly tt a ng i mt cach nhe nhang, thanh tich u vt qua ky luc -lim-pich, bao am cho minh co mt trong i hinh tham gia -lim-pich.

"Ngi nao co t cht tm ly tt, gi c tm trang binh tinh thi se phat huy c trinh , c ta quan trong nht la sc bt phat, oi hoi co s nng v t cht tm ly". Trn Dim Thanh noi vi phong vin, sau -lim-pich chi mong tip tuc hoc ln Tin si v Tm ly hoc, tr thanh vn ng vin Tin si u tin cua Trung Quc.

Trn Dim Thanh hin la Pho Giam c S Th duc Th thao thanh ph T Chu. Chi cho bit ln nay se giai ngh thc s, "-lim-pich ln ti khng inh se nhng cho lp tre". Th nhng, co ai bit c sau nay se ra sao?


1 2