Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trn Dim Thanh: Mun lam vn ng vin co bng Tin si
   2009-05-29 16:43:05    cri

 

Ba ln giai ngh, ri lai ba ln tr lai san u, c gai T Chu Trm Dim Thanh a lam nn lich s tai -lim-pich Bc Kinh ngay 11-8-2008, tr thanh n lc si c ta bao v thanh cng chc v ich u tin trn th gii.

Trong ni dung c git, thanh tich cao nht cua i thu cung chi co 95kg, nhng khi Trn Dim Thanh ra sn a yu cu nng khi tai ln 100kg. Trong ni dung c y cung vy, Thanh a nng thanh cng khi tai 130kg, c ban a nm chc phn thng. Hun luyn vin Tao Tn Dn cho bit, Trn Dim Thanh qua thc c tri phu v s trng c ta "Trn Din Thanh thich hp vi luyn tp c ta bm sinh, sc deo dai cua Thanh rt tt, sc bt phat manh, ky thut n inh. ang quy nht la Thanh tp luyn mn c ta 18 nm qua ma cha tng bi chn thng ln, y co th noi la mt ky tich".

Trn Dim Thanh nhn thy vi ba ln giai ngh, ri ba ln tr lai san u a khin chi tim c mt trang thai tt. "Bao nm qua, luc tp luc nghi, sau khi giai ngh ti co nhiu thi gian lam nhng cng vic ma minh yu thich. Sau khi tr lai san u, trang thai sc khoe va tm ly u tt hn trc. Ln nay, ti tr lai tp luyn a vao thang 5, cung co th la do s tp luyn cua ti co hiu qua kha tt".

1 2