Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chin thng bnh tt, gianh Huy chng vang: i iu v vn ng vin bi li -xtry-li-a Rai-x
   2009-05-15 16:32:07    cri

 

Tip sau vic gianh tm Huy chng vang -lim-pich Bc Kinh u tin cho oan -xtry-li-a va pha ky luc th gii trong ni dung bi hn hp ca nhn 400 met n ngay 10-8-2008, vn ng vin -xtry-li-a Rai-x ngay 13 lai mt ln na re nc trn ng ua xanh, gianh tm Huy chng vang th 2 va pha ky luc th gii trong ni dung bi hn hp ca nhn 200 met.

Theo cac bao ia phng, khi nhng bo hoa va trang v tay dng cho c gai 20 tui co chut e then nay, moi ngi u co bit tm Huy chng vang th hai nay a n vi c nh th nao? Hai ting ng h trc khi din ra trn chung kt ni dung bi hn hp 200 met n, Rai-x vn ang mt minh ngm ngui lo u trong phong mat-xa. Thi ra, Rai-x luc o bi vim hong, sng ty, n ung u au, kho th. Tinh hinh sc khoe nh vy khin Rai-x rt kho phat huy trinh trong cuc thi quyt lit sp din ra.

Rai-x trong long lo u, rut khoi thi u hay la dung ca6m tin ln? Trong luc ang do d thi hun luyn vin cua Rai-x, ng Bau-x co mt trong phong. Trng thy net mt lo u va i mt ngn l cua vn ng vin, ng Bau-x rt thng cam vi Rai-x trong tinh canh hin nay. ng bit ro Rai-x a khng quan gian lao vt va tp luyn trong my nm qua chi vi cho cuc thi u hm nay. Luc nay bng bnh, bo l mt c hi oat giai la iu ma Rai-x v cung au long. Vi kinh nghim cua minh, ng Bau-x ngi xung canh Rai-x va k cho c nghe mt cu chuyn a xay ra trc y. ng noi, tai Giai v ich th gii nm 1994, vn ng vin ni ting cua -xtry-li-a an C-oan-xki bng dng bnh, bnh tinh nghim trong n ni bac si va hun luyn vin u bao C-oan-xki phai rut khoi thi u. Th nhng, C-oan-xki vn cn rng chiu ng va tham gia thi u, cui cung anh a gianh c Huy chng ng va lp nn thanh tich tt nht cua minh trong ni dung bi t do 1500 met. Sau o, anh lai cung vi ng i gianh Huy chng vang ni dung tip sc 4x100 met.

1 2