Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Dich cum A/H1N1 lam ao ln cac giai thi u th thao
   2009-05-13 15:13:41    cri

 

Gia v nhim bnh cum, nh nc ming, doa dm i thu, cu thu M-hi-c bi cm thi u

Trong mt trn thi u cua Cup Giai phong khu vc Nam My din ra gn y, i Chivas Guadalajara M-hi-c thi u vi i Everton Chi-l trn sn khach. Vao luc sp kt thuc trn u, hu v i khach Reynoso nh nc ming, xi mui vao cu thu i Everton, Penco, va noi vi i phng rng minh bi nhim cum A/H1N1 doa dm i thu.

Mc du Reynoso a xin li i phng sau khi kt thuc trn u, nhng do hanh vi thiu vn hoa, Lin oan Bong a khu vc Nam My vn tin hanh x phat nghim khc, cm Reynoso tham gia cac trn thi u cua Cup Giai phong khu vc Nam My sau nay.

Ngoai ra, Lin oan Bong a khu vc Nam My con tam hoan hai trn thi u Cup Giai phong khu vc Nam My sp din ra vi s tham gia cua i Chivas Guadalajara va i San Luis, vi ly do la khng co nc nao vui long lam sn trung lp ng cai cac trn thi u cua i bong M-hi-c.

Dich cum A/H1N1 e doa cac trn thi u bong a, nhiu sn bong M-hi-c buc phai ong ca

Theo Hang tin AFP, Sn thi u Aztec, sn bong a ln nht M-hi-c co sc cha 100 nghin ngi buc phai ong ca bi s e doa cua dich cum A/H1N1 vao ngay 26 thang 4 gi ia phng. Trn thi u cung ngay khng m ca vi cng chung, khan gia buc phai nha xem trn thi u nay qua man hinh.

Sn thi u Aztec nm phia nam Thu c khanh thanh vao ngay 29 thang 5 nm 1966, thuc quyn s hu cua ai truyn hinh Televisa, ai truyn hinh ln nht cua M-hi-c, la mt trong nhng sn nha thi u chinh cua Cu lac b chu My.

Sn thi u nay tng t chc cac giai th thao quan trong nh cac trn thi u cua Cup bong a th gii nm 1972 va nm 1986, Th vn hi mua he nm 1968 va Cup FIFA nm 1999.

Dich cum A/H1N1 nghim trong buc M-hi-c tam ngng t chc ai hi th thao toan quc

Uy ban Phong trao Th thao toan quc M-hi-c gn y tuyn b, do nhiu khu vc trong nc bung phat dich cum A/H1N1, t chc nay quyt inh tam ngng cac trn thi u cua ai hi Th thao -lim-pich va ai hi Th thao danh cho ngi khuyt tt toan quc M-hi-c, thi gian t chc lai cac cuc thi u se thng bao sau.

1 2