Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  3 cach giam beo mi
   2009-04-09 10:05:05    cri

 

Nu ban mun gi gin voc dang thon tha, trc ht phai co thoi quen sinh hoat tt. Mt la phai am bao gic ngu y u, nu thiu ngu se san sinh hooc mn gy oi dn n them n. Noi chung, ngi thanh nin phai am bao mi ngay ngu 7 ting. V mt n ung, n nhiu cht protein va cht x, giam lng hydrat cacbon va m, vi protein cn cang nhiu thi gian tiu hoa, cho nn khin ngi co cam giac no bung vi thi gian dai, ma cht x d hp thu nc, cho nn n ra trong da day khin ngi ta co cam giac no va khng co khng gian cha thc n khac.

1. Giam beo bng n u

Sa u nanh cha cht Flavonoids co th giam coletxtrn va m trong mau. Cht m trung tinh tng ln se dn n beo phi, beo phi khng co li cho cac bnh x cng ng mach, cao huyt ap, bnh tim va tiu ng,v.v. Vi vy, hang ngay phai ung nhiu sa u nanh, co li cho sc khoe. Cac nha dinh dng hoc cho rng, beo phi khng phai la dinh dng qua nhiu, ma la do thiu dinh dng mang tinh ku cu gy nn, vi iu kin cuc sng c cai thin, con ngi n qua nhiu san phm cha cht m cua ng vt, dn n vic mt cn bng ni tit va bai tit cht beo, t o dn n tich luy cht beo qua nhiu va beo phi. Vi vy, giam lng n cac san phm ng vt, tng ty l thc phm thc vt t nhin trong kt cu n ung, la cach giam beo khoe manh. Thng xuyn ung sa u nanh, co th gi cn bng dinh dng, iu chinh h thng ni tit va bai tit cht beo, kich thich hoat ng nhiu loai enzime trong c th, phn giai m d di, tng cng c bp, nh vy va co th am bao dinh dng y u, va co th giam beo khoe manh.

1 2