Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Con ng lam nn ky tich: Mai-cn Phen gianh 8 Huy chng vang a tp luyn nh th y?-III
   2009-03-27 14:56:18    cri

Rt nhiu ngi u kinh ngac trc thanh tich 8 Huy chng vang cua Mai-cn Phen. Chi co hun luyn vin cua anh, ng Bu-man khng noi mt li nao ma chi ci ti tn. Chinh ng a c Mai-cn Phen goi la "tp luyn cung nhit".

Nm 1996, ng Bu-man luc o la hun luyn vin cua Cu lac b bi Man-ti-mo a phat hin cu be Mai-cn Phen gy com rt co duyn vi b bi. Mt nm sau, ng noi vi cha me Phen rng, con trai ho se co mt ngay nao o tham gia -lim-pich, ho nn xem xet bao con t bo tp luyn Bong chay va Khuc cn cu, danh nhiu thi gian cho tp luyn bi.

Mai-cn Phen bit vy a thet ln rng "ng inh pha hoai cuc sng cua ti a, ti a bo 90% cho tp bi, con mun gi na?".

ng Bu-man a bo qua vic nay va mt nm sau mi Phen tp luyn bi ngay hai bui sang va chiu. ng co mt s thich la tp luyn ua nga, trong con mt ng Mai-cn Phen chng khac nao nh mt chu nga hoang c tri phu va khng chiu s quan thuc. Tuy nhin, hun luyn cho ngi dn hn nhiu hun luyn cho nga. ng Bu-man a tim c tim vui t s tp luyn cua Phen. ng noi "Nu chung ta tp luyn cho nga nh tp luyn cho ngi, thi con nga o khng bao lu se i tong".

1 2