Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  6 ngi sao beo trong lang th thao th gii
   2009-03-18 16:38:49    CRIonline

Ricky Hatton

i vi vn ng vin quyn Anh ma noi, cn nng khng con nghi ng a tr thanh mt trong nhng u th gianh c thng li cua tuyn thu. Vua quyn Anh ni ting Anh Ricky Hatton co cam nhn su sc v iu nay, trn u trng, cac cu tn cng manh me cua anh thng khin i thu m u ne tranh. Ngun tin cho hay, Hatton tng tng 42 cn Anh(khoang 19 ki-l-gam) gia hai ln thi u, tt nhin, vic giam cn trc khi thi u cung tr thanh nhim vu quan trong hang u cua anh, cn nng trc mi ln thi u cua anh u phu hp vi tiu chun.

Cn nng cua Hatton tng la tro ci cua ngi dn Anh, mt ca hang banh kep thit tuyn b vinh vin cung cp min phi cac n trong ca hang cho anh.

John Darley nng 209 ki-l-gam

n tng su sc nht ma ngi sao bong gn My 43 tui John Darley lai cho moi ngi la beothn hinh c bit cua anh, y cung la ngun sc manh cua anh, vi vy anh tng c t danh hiu la "thn sc manh".

Nm 1995, trong trn tp luyn chun bi cho vong thi u cui cung tai Giai Anh m rng, cach lam cua Darley khng chi lin tip vut gy gn tp luyn, luc o anh con n mt mach 10 chic banh bao hinh soc s-c-la, cui cung Darley cung gianh thng li nh y mun.

i vi thanh tich xut sc cua minh trong mn th thao bong gn, Darley co mt cu danh ngn cua minh: " cai bung dn dt canh tay cua minh."

1 2 3