Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  6 ngi sao beo trong lang th thao th gii
   2009-03-18 16:38:49    CRIonline

Ngoai cac mn thi u nh c ta, vt, giu- v.v ra, tuyt ai a s mn th thao u oi hoi vn ng vin phai kim soat th trong bao am phong thi u ly tng hn, nhng iu nay cung khng phai tuyt i, trong cac mn th thao cung co khng it ngi "beo", cn nng khng anh hng chut nao i vi thi u cua ho, hn na con lai n tng su sc cho moi ngi bi thanh tich xut sc.

Srena Williams nng 69 ki-l-gam

Nh moi ngi u bit, sc manh cua Serena Williams, tay vt n ni ting trong lang qun vt My la "phep mau" ln nht chi gianh thng li, nhng pha giao bong dung manh chinh la nh vao thn hinh n nang cua chi.

Trc khi bt u tham gia gianh chc v ich Giai qun vt -xtry-li-a m rng nm 2009, tng co ngi lo lng liu thn hinh n nang cua Serena co th chiu c thi tit nong bong cua Melbourne hay khng, vi vy Serena cho bit: "Chinh la vi ti hi y a mt chut, ti co th hp thu nhit lng nhiu hn. Cho nn ti khng lo lng gi v thi tit."

Qua nhin, phong thi u cua Serena rt tt, thn hinh n nang a giup chi lp nn nhiu con s khin moi ngi ly lam kinh ngac, ty l giao bong thanh cng ln u at 95%. Cui cung, "c beo" My a gt hai thanh cng, oat chc v ich Giai qun vt -xtry-li-a m rng.

Stephen Lee

i vi nhng ngi hm m th thao ma noi, ho co th khng nh tn Stephen Lee trong gii bi-a Xnc-c, nhng lai rt quen thuc i vi "ngi beo Lee" chi bi-a Xnc-c. y la sc hp dn cua Stephen. Nhng nm gn y, Stephen ngay cang tng cn trong khi khng ngng nng cao phong thi u cua minh.

iu may mn la mn th thao c thu nay khng oi hoi nghim ngt cn nng, cho nn, "ngi beo Lee" khng cn lo lng cho thn hinh cua minh, ngc lai, thn hinh mp map va khun mt beo tron cua anh lai cang toat ln sc sng tre trung, khin anh cang d thng hn, cung vi th ma nhn c s a thich cua cang nhiu phan hm m.

1 2 3