Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac cp vn ng vin va la i thu lai la ban be trong lang th thao quc t-II
   2009-02-18 16:10:03    cri
Co ngi noi, ke thu thanh thc con hn la ban be gia di. So vi xa hi con ngi ken ca nhau cng khai va ngm ngm, thi u trng th thao hinh nh n thun hn. Mt s tuyn thu mc du la i thu va "kinh ich" cua nhau, nhng cang d nay sinh tinh ban, cai goi la anh hung quy anh hung, iu nay rt thng gp trn u trng th thao lun theo ui vt qua chinh minh.

 

Ronaldinho va Messi

Ngay 19 thang 8 nm 2008, trn ban kt bong a -lim-pich Bc Kinh gia Bra-xin va Ac-hen-ti-na din ra tai Sn vn ng Cng nhn Bc Kinh. Chi nghe tn hai i bong nay a khin trn thi u tran y sc hp dn, hn na, tt ca c ng vin bong a u mong i Messi va Ronaldinho thc hin nh th nao vic chuyn giao ao s 10 trong i Barcelona.

i vi tt ca ngi dn Ac-hen-ti-na ma noi, vua bong a Maradona la cu thu s 10 vi ai nht. Trn sn co lai co 3 cu thu s 10, Riquelme, C.Ronaldinho va Messi "linh hn" cua i Barcelona hin nay.

Trc trn u, Riquelme a cho bit -lim-pich Bc Kinh se la giai thi u th gii cui cung ma anh ai din cho Ac-hen-ti-na. Messi va Ronaldinho, la i ban thn nh anh em rut thit khi i Barcelona lai la i thu gh gm nht cua nhau trn sn co. iu quan trong hn la, y la ln u tin Messi va Ronaldinho cung co mt trn sn vi thn phn la i thu cua nhau.

Kt qua a c moi ngi bit n, chin si n t cao nguyn Pan-pans tr thanh ngi thng li cui cung. Ting coi kt thuc trn u vang ln, Ronaldinho mt minh ngi gia sn co, buc lai dy giy. Cui u, khng giao lu vi ai, mai cho n cu thu s 10 khac cua i Barcelona i n gn. Hai ngi m cht nhau, rt lu, hai con mt a l.

Vn nh nm 2004, Ronaldinho tng noi mt cu vi phong vin rng, "Ban hay ghi nh, trong i Barcelona co mt ngi xut sc hn ti, anh tn la Messi." Nm o, Messi 17 tui.

1 2 3