Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngi sao mi trong lang th thao Trung Quc(mn t-cun-, nhay cu, Xnc-c )
   2009-01-14 17:01:44    cri

 

Ng Tinh Ngoc: ap ra cuc sng ti ep

Ng Tinh Ngoc sinh nm 1987 la mt nha v ich -lim-pich mn t-cun- na sau Trn Trung va La Vi, iu khac vi hai bc an chi la Tinh Ngoc ng u trong ni dung hang cn nhe. Tai -lim-pich Bc Kinh, Ng Tinh Ngoc gianh c huy chng vang ni dung t-cun- hang cn di 49 kilgam, y cung la tm huy chng vang duy nht tai -lim-pich Bc Kinh cua i tuyn quc gia t-cun- Trung Quc.

Ng Tinh Ngoc trng thanh tu, mc du voc ngi khng thp, nhng lai rt gy go, rt kho tng tng tai sao chi lai co sc manh phi thng nh vy. A vn hi -ha nm 2006, Giai v ich th gii nm 2007, -lim-pich Bc Kinh nm 2008, mi nm Ng Tinh Ngoc u co mt s tin b vt bc, Tinh Ngoc 21 tui a lai du n tui thanh xun ep e.

Sau khi gianh c huy chng vang -lim-pich Bc Kinh, c gai n t tinh Giang Ty nay cho bit y tuyt i khng phai la im ich cua cuc i vn ng vin cua minh, chi se n lc nhiu hn na. 4 nm sau, Ng Tinh Ngoc 25 tui se bc sang thi ky chin mui, Ng Tinh Ngoc a co mt khi im rt cao, trin vong tng lai rt ang phn khi.

Ng Mn Ha: vn ng vin manh nht sau Quach Tinh Tinh

Ng Mn Ha sinh nm 1985, nm nay va tron 23 tui, i vi mt vn ng vin nhay cu bt ma noi ang inh cao. Mc du a gianh c hai tm huy chng vang -lim-pich, nhng lai lun khng co duyn vi tm huy chng vang ni dung ca nhn, tr thanh ngi sao tht s nup di bong Quach Tinh Tinh.

1 2