Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tun san "Times" binh chon ra 10 khoang khc ang nh nht cua -lim-pich Bc Kinh-I
   2008-12-17 15:54:41    cri
Nm ht Tt n, lai n luc phai tng kt va im lai nhng hoat ng trong nm, tun san "Times" gn y a binh chon ra 10 khoang khc ang nh nht cua -lim-pich Bc Kinh nm 2008, khoang khc Phelps 8 ln v ich can ich trong trn thi u ni dung 100 met bm vi u th co 0,01 giy oat c huy chng vang c xp th nht, khoang khc Bolt gy tranh cai bi chay chm lai vao luc can ich c xp th hai, xp th ba la l khai mac -lim-pich Bc Kinh hoanh trang hung vi, m a c sc Trung Quc, ngoai ra, Lu Tng rut khoi thi u do bi chn thng cung c xp th 6.

 

1, Phelps v ich vi chin thng sit sao

La vn ng vin oat huy chng vang ni dung 100 met bm nam tai Th vn hi A-ten, Phelps co thc lc manh trong ni dung nay, nhng trong luc mi bt u thi u tai -lim-pich Bc Kinh, Phelps trong 50 met trc chi xp th 7, bi chm 0,62 giy, vao nhng giy phut cui cung, Phelps t ngt bt ln, khi can ich, Phelps hu nh cham ich cung luc vi tuyn thu Xec-bi-a Cavic. Cho n luc man hinh tinh im tai hin trng hin thi im s cho thy Phelps thng li vi u th chi co 0,01 giy, anh mi gianh c tm huy chng vang th 7 cua minh.

Mc du sau o i Xec-bi-a khang nghi vi Lin oan bi li quc t, nhng cun bng ghi hinh a chng minh, Phelps a thng li mt cach may mn.

 

2, Bolt giam tc khi can ich trong ni dung chay 100 met

22 gi 30 phut ngay 18 thang 8, cuc thi u "ngi bay" chay 100 met -lim-pich Bc Kinh thu hut s quan tm cua moi ngi bt u, Bolt n t Gia-mai-ca bng chc lng danh, lp nn ky luc th gii mi ni dung chay 100 met vi thanh tich 9 giy 69. Luc nay, moi ngi c tng la "chuyn ua". Sau o, Bolt cao 1 met 96 lin tuc pha ky luc th gii ni dung chay 200 met va 4x100 met tip sc.

iu khin ca th gii mt tron mt det khng ly giai ni la khi cach im ich chi con 10 met, Bolt khng chay ht tc ma bung thong hai tay, ngm nhin xung quanh, chay chm lai. Kt thuc thi u, khi c hoi v nguyn nhn giam tc trc khi can ich, anh ci c y rng: "Ti tuyt i khng phai mun khoe khoang gi, nhng khi ti thy hai bn khng co i thu, cam giac nay tht tuyt vi."

1 2