Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu La Hm: T cu be m yu tr thanh ngi oat Huy chng Bac -lim-pich
   2008-11-21 15:23:23    cri

 

cp Chu La Hm hi nho, ng Chu Mc cho phong vin bit, chau no hi nho rt gy va yu t, thng xuyn bi cam, ung thuc, truyn dich la chuyn nh cm ba. Thy chay yu t lai hay m au, ngi nha rt lo lng.

Khi Chu La Hm n trng mm non, mt dip ngu nhin a khin chau tham gia vao i tuyn th duc dung cu thanh ph V H. Mt ngi quen cua gia inh trong i th duc dung cu thanh ph v tinh gp Chu La Hm va kin nghi ng Chu Mc cho Hm i tp th duc dung cu, va ren luyn sc khoe, hn na Hm cung rt thich hp vi mn th thao nay. Nghe vy, ng Chu Mc lin ng y ngay.

Chu La Hm hi nho la mt cu be dut de, it noi nhng tinh cach rt cng rn. i vi mt cu be mi ln 4-5 tui, tp th duc dung cu la mt cng vic nng nhoc va vt va. ng Chu Mc noi vi phong vin rng "Khi tp ng tac trng cy chui phai i my vong quanh sn, hai ban tay chau moc y chai day va cng hn ca ngi ln. Tp luyn rt vt va, chau au n ni ri nc mt, khng chiu c va bo v nha. ng ba d th nao chau cung khng chiu tp na". Do cha me ly hn, Chu La Hm hi nho chu yu sng vi ng ba ni.


1 2