Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu La Hm: T cu be m yu tr thanh ngi oat Huy chng Bac -lim-pich
   2008-11-21 15:23:23    cri

 

Mi nm trc chi la mt cu be m yu, st va cam cum xay ra nh cm ba; th nhng, hin cu la ngi oat Huy chng Bac -lim-pich, th hin s t tin khi ng trn buc nhn phn thng. Cung trong luc nay, ngi nha cua Chu La Hm V H, tinh An Huy cach xa van dm ang xuc ng ri nc mt. Moi ngi qu hng khng dng cam thy Chu La Hm-mt cu be m yu hm nao nay a gianh vinh d v cho t nc.

Sang 23-8-2008, tai nha cua Chu La Hm thanh ph V H, tinh An Huy, ng Chu Mc, cha cua Chu La Hm tm s vi phong vin rng, do nh cu con trai ang thi u trn u trng -lim-pich cach xa mun trung, ng cam thy ap lc rt ln, m qua thc trng. ng bit ai Truyn hinh ang phat trc tip trn chung kt nhay cu 10 met nam -lim-pich Bc Kinh nhng lai khng dam bt ti-vi, chi nh ban goi in thoai di ng bao cho ng bit Chu La Hm xp th my sau mi ln nhay.

ng noi "Chung ti cho chau tp th duc dung cu chi la mong ren luyn sc khoe, phai vai ngay lai i kham bac si, lam ca nha lo lng ng ngi khng yn. Luc o ti khng nghi rng chau vao c i tuyn tinh, i quc gia, cang khng ng rng ng trn buc nhn giai thng -lim-pich".

1 2