Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trn Nhip Ha: Nha v ich -lim-pich Bc Kinh nm 2008-T mt c gai xu xi tr thanh nang lo lem
   2008-09-12 16:45:31    cri
C hi bao gi cung thuc v nhng ngi co s chun bi, Trn Nhip Ha chiu kho tp luyn a gianh tp huy chng ng u tin tai Giai v ich toan quc nm 2006. Theo qui inh lin quan Ha trc tip c tuyn vao i tuyn Quc gia, thc hin c m c cung tp luyn va thi u vi hai thn tng cua minh la Dng Luyn va Vng Minh Quyn.

c vao i tuyn Quc gia cung co nghia la c tp luyn di s chi ao cua cac hun luyn vin hang u, co c hi tham gia cac giai thi u quc t, y cung la s m u cua chng ng t mt c gai xu xi tr thanh nang lo lem cua Ha. Hun luyn vin trng i tuyn n Ma Vn Huy a phat hin tim nng cua Ha, chuyn Ha v i cua minh phu trach.

c khoac ao i tuyn quc gia khng co nghia la "c bao am sut i". Hng nm i tuyn Quc u co mt s nhng vn ng vin co nng khiu ri khoi, tr v ia phng do s canh tranh quyt lit va ap lc tp ly qua ln. Trn Nhip Ha tru vng trc nhng ng i nng ky nh Dng Luyn va Vng Minh Quyn hoan toan la nh s chiu kho, kh luyn cua minh.

Sau Th vn hi A-ten, i Trung Quc bt u xy dng m hinh phat trin "vn ng vin ky cu dn dt vn ng vin tre, hinh thanh mt tp vn ng vin s trng mi hang cn". m rng i ngu vn ng vin nng khiu hang cn 48kg, Trn Nhip Ha a lot vao mt xanh cua hun luyn vin Ma Vn Huy-ngi tng hun luyn ra hai nha v ich -lim-pich. Hun luyn vin Ma Vn Huy a quyt inh cho Ha tham gia Giai v ich c ta chu A din ra tinh Sn ng thang 4-2007.

1 2