Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu rc uc mang tinh ai din nht trong lich s -lim-pich
   2008-05-07 15:04:08    cri

 

Mt: cuc rc uc vi chu hoa binh

Th vn hi Lun n nm 1948 la Th vn hi ln u tin sau khi kt thuc Chin tranh th gii ln th hai. Cuc rc uc vi chu hoa binh a truyn ba tinh thn hoa binh cua -lim-pich. Anh linh Hy Lap Dimitris la ngi rc uc u tin cua Th vn hi ln nay, trc khi rc uc anh a ci bo qun phuc. Tuyn rc uc c chon tai bin gii cac nc i qua, moi ngi vui mng chao on hoa binh a tr lai trong thi gian rc uc.

Hai: cuc rc uc vi chu ca ngi nn vn minh c

Cuc rc uc cua Th vn hi R-ma nm 1960 tp trung th hin s truyn a cua ngon la thing gia hai thanh ph tng trng cho nn vn minh c A-ten va R-ma, a thit k dan dng mt s hoat ng th hin vn hoa hai nc. Hoat ng rc uc vi chu ca ngi nn hai vn minh ln nay a mt ln na khin th gii quan tm ti khu vc thai nghen va nui dng vn minh Hy Lap c va R-ma c nay.

Ba: cuc rc uc vi chu ai luc mi

Cuc rc uc cua Th vn hi M-hi-c nm 1968 a a ngon la thing -lim-pich ln u tin ti ai luc mi do Columbus phat hin. Quan im nay a th hin s gn kt gia vn minh ia Trung Hai va vn minh My La-tinh, cung nh s hoa nhp gia vn hoa Hy Lap c va vn hoa Ty Ban Nha. Vi vy, -lim-pich a chon con chau cua nha hang hai vi ai lam ngi rc uc cui cung.

1 2