Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vt biu tng ai hi Th thao -lim-pich ln th 29 nm 2008 Bc Kinh--Be phuc
   2008-04-09 15:44:26    cri
Be phuc la vt biu tng cua Th vn hi ln th 29 nm 2008 Bc Kinh, mau sc va linh cam thit k n t nm vong tron -lim-pich, t nui i, sng bin bao la cua Trung Quc va hinh anh ng vt c moi ngi yu thich. Be phuc a chuyn tinh thn hu nghi, hoa binh va y chi tin thu cung nh nguyn vong tt ep cung tn tai hai hoa gia con ngi va thin nhin cho tre em khp ni trn th gii.

Be phuc gm 5 ngi ban thn mt d thng, tao hinh cua 5 Be phuc a hoa nhp vao hinh anh cua ca, gu meo, linh dng Ty Tang, chim en cung nh ngon la thing -lim-pich.

Mi Be phuc u co mt tn: "Bi Bi", "Tinh Tinh", "Hoan Hoan", "Nghnh Nghnh", "Ni Ni", Trung Quc, dung tn co hai ch lin la mt phng thc truyn thng th hin tinh cam thng yu i vi tre em. Nu ni lin tn cua 5 Be phuc se la "Bc Kinh hoan nghnh ban".

Be phuc a th hin c m va khao khat cua nhn dn Trung Quc. Nguyn mu va hinh ve trn u cua 5 Be phuc co ham y 5 Be phuc nay lin quan ti bin, rng, la, t va tri, hinh tng thit k cua 5 Be phuc a s dung phng thc biu hin ngh thut truyn thng Trung Quc, th hin vn hoa rc r cua Trung Quc.

a 5 Be phuc ti khp ni trn th gii.

T xa n nay, Trung Quc a co truyn thng chuyn li chuc bng du hiu. Mi Be phuc vt biu tng Th vn hi Bc Kinh u thay mt mt li chuc tt ep: phn thinh, vui ve, nhit tinh, khoe manh va may mn. Cac Be phuc a li chuc ti khp ni trn th gii vi nhit tinh cua Bc Kinh, mi nhn dn cac nc hi tu ti Bc Kinh, cung chao mng ai hi Th thao -lim-pich nm 2008.

Li chuc do "Bi Bi" a n la phn thinh. Trong ngh thut vn hoa truyn thng Trung Quc, an cua "ca" va "nc" tng trng cho phn thinh va c mua, ngi ta ly "ca chep vt vu mn" ngu y s nghip thu c thanh tich va thc hin c m, "ca" cung co ham y la cat tng va d tha ca nm.

Hinh ve trn u cua "Bi Bi" la hoa vn hinh ca cua thi ky a mi Trung Quc. "Bi Bi" diu dang, trong trng, la cao thu cac mn th thao trong nc, tng trng cho mau xanh da tri trong nm vong tron -lim-pich.

1 2