Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi Lun n
   2008-03-12 17:18:43    cri

 

Uy ban -lim-pich Anh a xy dng nhiu quy tc thi u khi ng cai Th vn hi Lun n nm 1908, t nn tang cho Quy tc -lim-pich sau nay. Trong thi gian din ra th vn hi, cac lin oan th thao phu trach mn thi u cua ring minh, nh vy a thuc y s phat trin cua cac lin oan th thao.

My va Anhhai nc manh v mn in kinh thng xay ra mu thun va xung t trn u trng a gy ln s lo ngai cua moi ngi. Trong cuc thi u mn chay 400 met nam, hai vn ng vin My c y chn ng cua tuyn thu Anh Halswelle, trong tai chinh chay vao sn thi u, git t dy anh du im ich, tuyn b kt qua thi u v hiu, va phat mt vn ng vin My ra khoi u trng. Nhm bay to khang nghi i vi cach lam c oan cua trong tai chinh, hai vn ng vin My khac t chi thi u lai, cui cung, chi con co mt minh Halswelle thi u, anh nhe nhang oat c tm huy chng vang cua mn chay 400 met.

1 2