Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S kin tri trong gian kho cua thanh ph An-ve-pen
   2007-09-05 15:32:44    cri

 

ai chin th gii ln th nht keo dai 4 nm a pha v cuc sng yn tinh cua chu u, mun van ngi bi cp i tinh mang va v s cac thanh ph bi chin tranh tan pha, sau chin tranh ca luc ia chu u u u cung ang dy ln cao trao tai thit. Chin tranh cung anh hng ln cho Th vn hi, do chin s keo dai Tru s cua Uy ban -lim-pich quc t phai di di t Pa-ri Cng hoa Phap n L-dan Thuy Si, Th vn hi -lim-pich ln th 6 vn din ra vao nm 1916 buc phai huy bo. Trong tinh hinh nay rt nhiu ngi a hoai nghi liu Th vn hi -lim-pich co tip tuc t chc na hay khng? Thanh ph An-ve-pen cua Bi bi tan pha trong chin tranh a tra li cu hoi nay bng hanh ng thc t.

Nm 1918 khi Uy ban -lim-pich quc t xut t chc Th vn hi ln th 7 vn co ba thanh ph xin ng cai. Uy ban -lim-pich quc t quyt inh trao quyn ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 7 cho thanh ph An-ve-pen c mnh danh la "Thanh ph kim cng" cua Bi. Do bi phat-xit c xm chim trong ai chin th gii th nht, thanh ph An-ve-pen a bi tan pha nng n: nha ca nat, nha may xi nghip bi tan pha, khi lng bc xp cua bn cang cung giam manh, ty l tht nghip rt cao.

Trong tinh hinh nh vy mun ng cai Th vn hi la iu cc ky kho khn, ngay ca Uy ban -lim-pich quc t cung khng m p hy vong la bao i vi Th vn hi ln nay. Th nhng, Chinh quyn va nhn dn thanh ph An-ve-pen a c gng ht minh, chi trong 18 thang tru bi a xy dng ln mt sn vn ng co sc cha 30 nghin ngi t ng nat do chin tranh tan pha, ngoai ra con xy dng nhiu sn bai va c s thi u cac mn th thao theo yu cu cua Uy ban -lim-pich quc t, nh b bi, trng bn...Co th noi vic tru bi cua Th vn hi ln nay a lp nn mt ky tich.

1 2