Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hi hoa -lim-pich
   2007-08-22 15:00:33    cri

 

K t Th vn hi ln th 16 nm 1956, hi hoa -lim-pich vi ai din la thit k huy hiu bt u thoat khoi chu th thn th con ngi, bc vao pham tru my thut trang tri, tao hinh nm vong tron cua Th vn hi a thay th tiu chi c inh chu thn th con ngi. S thay i chu va thu phap biu hin trong hi hoa -lim-pich la nht tri vi c im phat trin cua ngh thut ng ai. ng Coubertin nm xa chon tao hinh mang tinh trang tri nm vong tron lam tiu chi cua -lim-pich khng tach ri s giao duc va s thng thc tt ep cua ng. Sang tac tiu chi -lim-pich a t c s cho kha nng a nguyn hoa cua hi hoa -lim-pich.

Trong sang tac tranh c ng nhng Th vn hi gn y, s a nguyn hoa nay a c biu hin y u. Hi hoa -lim-pich trong quang cao, ban thn hinh ve cua no la mt s lam ni bt, thng qua mt loai du hiu hinh anh thn th biu hin mt cach ro rang s vt mun tuyn truyn. Cac nha ngh thut mn nhiu thu phap khoa hoc cng ngh hin ai tng cng hiu qua cua hi hoa -lim-pich.

Hin nay, cng ngh hi hoa may vi tinh cung vn dung vao sang tac hi hoa -lim-pich, biu tng cua th vn hi At-lan-ta tc la con e cua khoa hoc ky thut may vi tinh .


1 2