Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hi hoa -lim-pich
   2007-08-22 15:00:33    cri

 

Hi hoa -lim-pich co th tim v Th vn hi Hy Lap c. Hin nay moi ngi nhin thy phn ln la hi hoa thn th con ngi trn binh s c, phu iu trn kin truc c cung tranh tng a. Hy Lap c nhn manh s hai hoa gia tinh thn vi th xac. Bi vy, c im ni bt thi u th vn hi c la chu trng ve ep thn th con ngi. Hi hoa vi ni dung la vn ng vin thi u tai Th vn hi la kit tac cua loai ngi, chim ti l tng i trong hi hoa Hy Lap c.

Bi vy, tn vinh ve ep thn th con ngi cung la muc tiu thi u cua Th vn hi c. Hi hoa Hy Lap c phn ln u co th goi la "Hi hoa -lim-pich". Thi ky Hy Lap c quy inh chi co vn ng vin lin tuc ba ln gianh chc v ich Th vn hi mi u t cach khc tng ky nim. Bi vy hoat ng ngh thut luc o xng ang vi tn goi cua Th vn hi.

Sau khi bc vao thi ky Phong trao -lim-pich hin ai, hi hoa tai -lim-pich xut hin xu th phat trin a nguyn hoa. c trng a nguyn hoa nay th hin cac mt nh thu phap biu hin, vt liu hi hoa va cng cu, ni dung chu va ca tinh ngh thut v.v. Nguyn t hi hoa cu th nh dng y, b cuc, tao hinh, mau sc v.v, tai trin lam ngh thut hi hoa chu trong thi gian mi ln Th vn hi u co th thy tac phm cua nha ngh thut cac nc.

1 2