Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tm tinh cua ngi Hy Lap i vi -lim-pich
   2007-07-18 15:45:36    cri
Trc ngay din ra Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht, Uy ban -lim-pich quc t a quyt inh -lim-pich hin ai ln th 2 se din ra tai Pa-ri Phap, tuy nhin ngi Hy Lap a th hin long nhit tinh hn bao gi ht i vi Th vn hi sau khi t chc thanh cng Th vn hi -lim-pich A-ten ln th nht, mong Th vn hi -pich mai mai t chc tai Hy Lap nh thi c Hy Lap vy. Vy thi tai sao c mong nay lai khng tr thanh hin thc?

Tai ai hi th thao Quc t Pa-ri nm 1894, ng Cu-bai-tan tng nghi Th vn hi -lim-pich ln th nht t chc tai Pa-ri Phap, th nhng nghi cua ng khng c chp thun, bi vi ai din cua mt s nc mong Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht din ra tai Hy Lap-ni sinh ra cua -lim-pich c ai nhm tng trng cho s phuc hng cua -lim-pich.

Do o, ng Cu-bai-tan a co s nhng b va mong Th vn hi -lim-pich hin ai ln th 2 t chc tai Pa-ri Phap, bi vi nm 1900 Hi ch th gii ln th nht se din ra tai Pa-ri, hn na s anh hng cua -lim-pich luc o con khng ln, ng Cu-bai-tan mong m rng s anh hng cua -lim-pich thng qua Hi ch th gii. nghi nay cua ng Cu-bai-tan a c cac ai biu d hi nghi nht tri tan thanh, do o nm 1894 Uy ban -lim-pich quc t quyt inh Th vn hi -lim-pich hin ai ln th 2 t chc tai Pa-ri Phap.

1 2