Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S lun bai cua th vn hi c ai
   2007-05-23 14:33:24    cri

 

S di Th vn hi c ai co th keo dai lu nh vy, iu nay co lin quan nht inh vi ch xa hi cua no, ai khai vao khoang th ky th 5 trc cng nguyn, xa hi n l Hy Lap c bc vao thi ky hng thinh. Th vn hi c ai cung bc vao thi ky hng thinh cua no, nhng sau o khng lu, mu thun ni b Hy Lap c trm trong thm. Nht la cuc chin tranh Peloponnesus n ra cui th ky th 5 trc cng nguyn, khin xa hi n l Hy Lap bt u i ti lun bai, th vn hi c ai cung t o lun bai theo.

Cuc chin tranh Peloponnesus la mt cuc chin tranh quy m ln gia hai ng minh nc thanh Hy Lap c, mt bn la ng minh Peloponnesus ng u la Sparta va mt bn la ng minh Delian ng u la A-ten, cuc chin tranh nay bt u xay ra vao nm 431 trc cng nguyn, keo dai n nm 404 mi kt thuc, keo dai 27 nm. Chin tranh khin kinh t Hy Lap bi pha hoai nghim trong, cac nc thanh ln hoc thng hoc thua u khng co sc khi phuc s phn thinh trc y. Hy Lap t o i ti lun bai.

Th ky th 5 trc cng nguyn cung la mt bc ngot cua Th vn hi c ai t hng thinh chuyn sang lun bai. Theo a kinh t tiu iu va np sng xa hi xu i, thi u th thao dn dn mt i y nghia ban u. Luc u cua th vn hi, vn ng vin thi u ngoan cng i lai vong hoa kt bng canh liu, la mt phn thng tinh thn. Nhng dn dn, cac nc thanh ngay cang coi trong thng cho vn ng vin, co nc thanh vn ng vin co c quyn ngay cang ln, khng nhng cho ho n sut i, con sp xp ch ngi tt nht trong rap, thm chi danh moi c quyn cho ho.

1 2