Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi c ai vi phu n-2
   2007-05-02 16:17:28    cri

Tuy ghi chep co n v ich, nhng th vn hi c ai cm phu n tham gia lun la mt nguyn tc rt quan trong. Song, bt u t th ky th 6 trc cng nguyn, phu n Hy Lap c a co "ai hi th thao Hera" cua minh.

Th vn hi c ai la nhm cung t Thn Zeus, vua cua mun Thn, phu n khng c n d, nhng Hera v cua Thn Zeus khng co ngi cung t, do vy phu n Hy Lap c a m ai hi th thao cung t Hera. Tai ai hi th thao Hera, vn ng vin mc qun ao rt it, chi thi mt mn chay. Sau khi kt thuc thi u, chc v ich cung nh chc v ich trong th vn hi c ai, i vong hoa lam bng canh liu, tng cho ho thit bo b cai dung cung t. ai hi th thao Hera cung bn nm t chc mt ln, ngi phu n gianh thng li tai ai hi th thao tuy khng c nn tng lai, nhng co th lai anh, lai bia ky nim ho. Phu n Hy Lap c co ai hi th thao cua minh ky thc cung la mt ky tich.

Tuy phu n Hy Lap c dung tri thng minh va thn th khoe manh cua minh t chc ai hi th thao Hera cua minh, nhng khng th thay i hin thc phu n khng co ia vi xa hi, th vn hi c ai vn bai xich phu n. Chi co sau khi th vn hi hin ai phat trin, theo a xy dng y thc xa hi binh ng xa hi, binh ng nam n, tn trong phu n v.v, phu n mi thc s khng chut lo ngai tham gia th vn hi, hn na tr thanh mt phn quan trong cua th vn hi -lim-pich .


1 2