Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi c ai vi phu n-2
   2007-05-02 16:17:28    cri
Th vn hi c ai tuy bai xich phu n, nhng tai Hy Lap c khng phai tt ca phu n u khng co quyn tham gia va hng thu mn th thao.

Trong nc thanh Hy Lap c, chi co phu n Sparta la ngoai l. Tai Sparta, phu n co gia tri c bit. Tai nc thanh nay, khng n 30 nghin chu n l va quy tc thng tri hn 300 nghin n l. Mu thun gia n l va chu n l Sparta rt gay gt. Do s n l nhiu gp 10 ln s chu n l, bi vy chu n l Sparta rt mong gi c t cht chung tc tt ep. Trong bi canh nh vy, phu n Sparta a ganh vac trach nhim sinh e tre em khoe manh. Tre em Sparta va ra i, b me chung a a ngay chung v thu linh nc thanh tip nhn s kim tra sc khoe nghim ngt. Sau khi kim tra, tre em khoe manh c trao cho b me, ho nui dng cho t nc, mt s tre em di hinh m yu se bi vt vao thung lung nui. y tc la phng phap u sinh cua Sparta c quyt inh vn mnh cua mi ngi bi li ich quc gia. Ho cho rng chi co hun luyn c ba me khoe manh, mi co th e ra i sau khoe manh, giam bt di hinh. Bi th vi muc ich t cht chung tc nh vy, be gai Sparta t 7 n 18 tui phai cung be trai tham gia moi s tp luyn th thao. Trong nc thanh Hy Lap c chi co phu n Sparta c hng quyn giao duc th thao.

Mc du iu l phap lut th vn hi c ai cm phu n tham gia th vn hi la rt nghim khc, nhng cung khng phai khng co ngoai l. Th vn hi c ai quy inh, phu n cha kt hn trong iu kin co nga va xe nga, co th thu mt ky si tham gia thi u chin xa xe nga. Ngi phu n u tin gianh thng li tai th vn hi c ai tc la em gai cua Quc vng Sparta. Sparta la nc thanh duy nht cho phep phu n xut hin trong trng hp cng cng va tham gia thi u th thao, bi vy ba a co c hi gianh c thng li, ai hi con c cach khc tng cho ba. Ngoai ra, con co hai phu n cung gianh c chc v ich trong trong cuc ua chin xa th vn hi c ai, nhng u khng phai ho ich thn tham gia thi u, ma la xe nga cua ho do ngi khac iu khin tham gia thi u.

1 2