Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hn u-mn thi c ao trong Th vn hi c ai
   2007-03-28 10:03:09    cri
Trong Th vn hi c ai co mt mn th thao rt c ao goi la Hn u, trong thc t y la mt mn phi hp gia Quyn anh vi Vt. y la mt mn thi cc ky quyt lit va tan khc. Tai Th vn hi -lim-pich c ai ln th 33 nm 648 trc cng nguyn, Hn u ln u tin c a vao thi u.

Hn u la mn thi nguy him nht trong cac mn thi u, canh tng st u me tran la chuyn thng tinh. Khng ging nh mn vt chi cn qut nga i thu Hn u cho phep s dung cac loai ng tac va cach thc tn cng i thu cho n khi khng con kha nng chng hoc phai tha nhn thua mi thi. Cac vn ng vin thi c Hy Lap a vun p cho minh tinh cach khng bao gi cng nhn tht bai trn chin trng, do o mn thi Hn u c tin hanh trong thi gian dai nht, i khi thi u ca ngay ln m vn cha kt thuc. Do Hn u chng khac nao nh anh giap la ca trn chin trng, do o theo cach nhin ngay nay thi no v cung tan nhn, vi du nh co th be gy tng ngon tay cua i thu, cung co th be gy tng ngon chn, veo tai, veo mui i phng, thm chi co th bop c. Trong qua trinh thi u thng co nhng vn ng vin bop c i thu n cht mi thi. Song y la mn thi u c din bin t chin tranh nn khng th tranh khoi bi thng vong.

Trong mn Hn u tai mt ky Th vn hi c ai, co mt vn ng vin bi i phng bop c, anh vn inh gi tay xin nhn thua nhng hun luyn vin h to bao anh khng c nhn thua, anh a c sc be ngon tay cua i phng, lam cho i phng au qua khng chiu ni anh phai nhn thua, tuy nhin anh cung khng ng dy c na, kit sc va cht ngay trn san u.

1 2