Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thi chay trong Th vn hi -lim-pich c ai
   2007-02-28 18:08:26    cri
-lim-pich hin ai la mt hin tng vn hoa trong bi canh cng nghip hoa cua chu nghia t ban, th nhng ci ngun cua no co th ngc dong ti ai hi Th thao -lim-pich c ai Hy Lap. -lim-pich c ai co t nm 776 trc cng nguyn va kt thuc vao nm 394 sau cng nguyn, trai qua mt chng ng dai 1169 nm, ca thay t chc 293 ky.

Thi chay la mn thi quan trong nht trong Th vn hi -lim-pich c ai. Hn 2000 nm trc, trn vach nui Hy Lap-qu hng cua Th vn hi c ai co khc dong ch: Ban mun tr nn khoe manh khng? Nu mun thi hay tp chay. Ban co mun tr nn thng minh khng? Nu mun thi hay tp chay. Ban co mun tr nn xinh ep khng? Nu mun thi hay tp chay. Co th noi y la nhng cu noi y trit ly.

Th vn hi c ai co cac hinh thc nh sau: hinh thc th nht la chay c ly ngn. Chay c ly ngn la mn thi u sm nht va cung la duy nht trong Th vn hi c ai. ng chay dai 192 met, vn ng vin khng i giay, chay chn t. Thi u chia lam hai vong: vong loai va vong chung kt, tin hanh bc thm quyt inh vi tri ng chay cua vn ng vin, ngi ng th nht cua mi vong loai lot vao vong chung kt.

Cung vi s phat trin cua Th vn hi c ai, n Th vn hi ln th 14 nm 724 trc cng nguyn a tng thm cac mn thi u gm: chay c ly trung binh. ng chay dai hn 380 met.

Khi ni dung chay ng dai xut hin tai Th vn hi c ai, nhng ngi Hy Lap c thin chin a th hin sc deo dai ni tri trong mn thi nay, khin moi ngi bang hoang. Tai Th vn hi c ai ln th 15 nm 720 trc cng nguyn a tng thm mn thi la chay c ly dai. Tc chay nhiu vong trn ng chay 192 met vi tng chiu dai hn 4600 met.

1 2