Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhay cu c a vao thi u tai Th vn hi t bao gi
   2007-01-31 16:31:20    cri

 

 

Cach tinh im trong nhay cu:

Vn ng vin phai thi u 6 vong, trong tai cho im cn c theo kho cua cac ng tac, ban trong tai gm 7 ngi, mt trong tai trng va hai th ky(ghi im). Trong tai trng phu trach kim tra cng tac trong tai trong ca qua trinh thi u. Trong ni dung nhay i, s trong tai tng ln ti 9, trong o co 4 trong tai phu trach theo doi s th hin cua hai vn ng vin, 5 trong tai khac cho im phi hp gia hai nc, im cui cung la c nht tri gia cac trong tai. im ti a la 10. Cach tinh im la bo im cao nht va thp nht, cng s con lai chia cho 5 va cng thm h s v kho cua ng tac.

Theo th l, ni dung thi u chia lam hai loai la ng tac t chon co h s v kho va ng tac t chon khng co h s v kho. Trong mi ni dung thi u cac vn ng vin u phai hoan thanh toan b cac ng tac theo qui inh. ng tac t chon phai nm trong ni dung qui inh. Trong ni dung cu bt co 6 ng tac t chon khng co h s v kho cua nam va 5 ng tac cua n, ngoai ra con co 5 ng tac co h s v khoa cho ca nam ln n. Trong ni dung nhay cu cng, nm co 6 ng tac co h s v kho, con n co 4 ng tac va ca hai u co 4 ng tac khng co h s v kho. Cac ng tac cua vn ng vin khng c trung lp.


1 2