Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhay cu c a vao thi u tai Th vn hi t bao gi
   2007-01-31 16:31:20    cri

 

Nhay cu bt ngun t cac mn th thao di nc. Th ky th 5 trn nhng binh gm c Hy-lap co hinh cua nhng cu be ang lao u nhay xung sng. Th ky 17 tai vung ia Trung Hai va Bin o rt thinh hanh tro chi chng sao nhay xung nc. Mn nhay cu hin ai bt u t th ky 20, tai Th vn hi ln th 2 din ra Thuy in nm 1900 nhay cu la mn biu din, nm 1904 mn nhay cu c a vao thi u chinh thc tai Th vn hi. Mn nhay cu cua nam va n c a vao thi u tai Th vn hi vao nm 1904 va 1912. Con ni dung nhay cu bt cua nam va n c thi u tai Th vn hi nm 1908 va 1920.

Nhay cu la mn thi n hoc i, gm cac ni dung cu bt 1 met, ba met hoc cu cng 3 met, 5 met, 7,5 met va 10 met. Th vn hi thi u 8 ni dung cu bt 3 met, cu 10 met va nhay i cua nam va n.

1 2