Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngun gc cua cac mn th thao nem, phong, y, lng
   2006-12-13 17:17:12    cri

Cac mn nem, phong, y, lng tai Th vn hi c chi lam 6 vong thi u. Mn phong lao tai Th vn hi -lim-pich thi c la tinh im theo chinh xac, con tinh theo khoang cach la c qui inh tai Th vn hi hin ai. Phong lao la mn duy nht cho phep chay ly a trong cac mn nem, y. Cac mn thi u nay u chi tinh thanh tich tt nht trong thi u. Sau ba vong thi u, 8 vn ng vin co thanh tich xp 8 ngi u se tham gia ba vong thi u chung kt, th t thi u ngc lai vi ba vong trc.

Trong tai co th phat vn ng vin c y "dy da" trong khi thi u, hinh thc x phat la giam mt ln phong. Nhng nu vn ng vin phong lao ra trc khi ht gi thi vn tinh thanh tich. Thi gian han inh trong thi u thng la mt phut/ln.

Vn ng vin co th ngng khi a chay ly a va tin hanh lai vi tin la cha phong lao i hoc chn vn cha dm vach va ra ngoai ng chay. Nu khi vn ng vin bi gp can tr trong qua trinh phong lao, trong tai se cho phep phong lai. Vn ng vin co th ri sn thi u nhng phai c phep va co trong tai i cung.

Trong qua trinh thi u vn ng vin khng c tip nhn s giup cua bn ngoai, tr phi c trong tai cho phep kham bac si, cung khng c tro chuyn hoc goi in vi bn ngoai. Sau khi lao a phong khoi tay vn ng vin khng c quay lng vi lao. Sau khi hoan thanh thi u, vn ng vin cac mn lng ta xich, nem ia va y ta u phai v sn sau ch khng c i ln phia trc.


1  2