Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngun gc cua cac mn th thao nem, phong, y, lng
   2006-12-13 17:17:12    cri

Mn y ta co th ngc dong ti thp nin 40 cua th ky 14, luc o chu u xut hin ai bac, an ai bac c lam bng vin st tron, cac binh si thng ly an ai bac thi ai nem c xa, an ai bac luc o nng 16 pao, sau nay qua ta cung ly trong lng nay lam chun. Mn y ta cua nam va n c a vao thi u tai Th vn hi -lim-pich nm 1896 va 1948.

Con mn nem ia c bt ngun t vic nem cac manh a trong thi c, tai Th vn hi -lim-pich c ln th 18 nm 708 trc cng nguyn, nem ia c a vao trong mn toan nng 5 mn phi hp, ban u la mt manh a hinh tron. Mn nem ia cua nam va n ln lt c a vao thi u tai Th vn hi -lim-pich hin ai nm 1896 va 1928.

Con mn lng ta xich c bt ngun t tro chi nem bua ta can g cua nhng th mo va th mc Xct-len, sau th ky 19 tr thanh mn thi u trong ai hi th thao gia hai trng ai hoc Anh la p-pht va Cam-b-rit-gi. Sau nay, tin cho vic nem a i can g thanh dy xich, bi vy mi goi la lng ta xich. Mn lng ta xich cua nam c a vao thi u tai Th vn hi -lim-pich nm 1900, mt trm nm sau mn lng ta xich cua n cung tr thanh mn thi chinh thc cua Th vn hi.

Mn phong lao bt ngun t chic lao dung trong sn bn cua ngi c ai, nm 708 trc cng nguyn c coi la mt trong 5 mn phi hp tai Th vn hi c ln th 18, ban u chic lao khng phn bit u ui, mai ti thp nin 50 cua th ky 20 mi i thanh hai u vot nhon, sau lai din bin thanh chic lao lam bng kim loai. Mn phong lao cua nam va n ln lt c a vao thi u tai Th vn hi -lim-pich nm 1908 va 1932.

1  2