Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
• Tàu vũ trụ "Thần Châu-7" có người lái an toàn đổ bộ trở về mặt đất 2008/09/28
• Nhân dân các nơi Trung Quốc cùng chúc mừng "Tàu Thần châu 7" phóng thành công 2008/09/26
• Tàu" Thần Châu-7" đã hoàn thành việc điều chỉnh quỹ đạo theo đúng kế hoạch, các chỉ tiêu sinh lý như nhiệt độ cơ thể, huyết áp v.v của nhà du hành vũ trụ đều bình thường. 2008/09/26
• Chủ tịch Hồ Cẩm đào đưa tiễn các nhà du hành tàu Thần Châu 7 2008/09/26
• Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 7 2008/09/25
• Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 7 2008/09/25
• "Tàu Thần châu 7" chuẩn bị sẵn sàng 2008/09/25
• Chúc phúc cho "Tàu Thần châu 7" 2008/09/25
• Ba nhà du hành vũ trụ lên đường 2008/09/25
• Trung tâm khống chế hàng không Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng 2008/09/24
• Nhà du hành vũ trụ tập luyện hoạt động trên khoảng không vũ trụ 2008/09/24
• Thần Châu 7 hoàn thành lần kiểm tra cuối cùng, việc phóng đã bước vào thời gian đếm ngược 2008/09/24
• Quần áo vũ trụ dành cho nhà du hành vũ trụ hoạt động ở ngoài khoang tàu 2008/09/24
• Phi hành đoàn tàu Thần Châu 7 đã xác định 2008/09/24
• Máy ảnh trên tên lửa 2008/09/24
• Tập dượt liên hợp toàn khu nhiệm vụ tàu Thầu Châu 7 diễn ra thuận lợi 2008/09/24
• Tàu Thần Châu 7 hoàn thành lắp ghép vào tên lửa đẩy, sẽ đưa tới bệ phóng trong những ngày tới 2008/09/24

Not Found!(404)