Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Din an Cp cao Thng mai va u t Trung Quc-ASEAN ln th sau khai mac tai Nam Ninh
   2009-10-20 17:56:32    Xin Hua


1 2