Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi th gii ln th nht v giao duc ting Trung Quc se t chc tai Thanh
   2009-10-04 18:10:07    Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: ai hi th gii ln th nht v giao duc ting Trung Quc se t chc tai Thanh , T Xuyn t ngay 19 n ngay 23 thang 10 nm nay.

n luc o, ai din gii giao duc, trng trinh din giao duc ting Trung Quc hai ngoai, c s giao duc ting Trung Quc trong nc Trung Quc se n d ai hi. Nha t chc noi, mong thng qua hi nghi ln nay, tng cng giao lu va hp tac gia cac gii trong nc va hai ngoai v mt trin khai cng tac giao duc ting Trung Quc, tng thm nhn thc chung, xit tay thuc y giao duc ting Trung Quc hai ngoai phat trin, thuc y giao lu vn hoa giao duc Trung Quc va hai ngoai.

Nhng nm qua, Trung Quc ra sc h tr giao duc ting Trung Quc hai ngoai, a thit lp hoc bng chuyn nganh, h tr thanh nin gc Trung Quc hai ngoai cung giao vin ting Trung Quc tai chc n Trung Quc tip thu giao duc hoc lc h thng, ao tao ct can lc lng giao vin cho trng ting Trung Quc hai ngoai .