Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac tng lp nhn dn Vit Nam va thinh gia CRI quan tm rng rai va anh gia cao L ky nim 60 nm Quc Khanh Trung Quc
   2009-10-02 15:09:29    cri

Theo tin ai chung ti: Ngay 1 thang 10, cac tng lp nhn dn Vit Nam a anh gia cao L duyt binh va hoat ng diu hanh qun chung ky nim 60 nm Quc Khanh Trung Quc din ra trong th tai Thu Bc Kinh cung ngay.

Nguyn ai s Vit Nam tai Trung Quc, Pho Chu tich Hi Hu nghi Vit-Trung Bui Hng Phuc noi, y la hoat ng ky nim Quc Khanh quy m ln nht k t khi thanh lp Nc Trung Hoa mi n nay, a giup ng mt ln na cam nhn c nhng thanh tu vi ai cua Nc Trung Hoa mi, Vit Nam rt vui mng trc nhng thanh tu phat trin cua Trung Quc.

Phu trach Cu lac b ting Hoa hu nghi thanh ph H Chi Minh Pham Thi Minh Trang a on xem L ky nim Quc Khanh Trung Quc qua chng trinh phat thanh trc tuyn co hinh bng ting Vit Nam cua ai, chi Minh Trang cam n ai Phat thanh Quc t Trung Quc a mang n cho khan thinh gia nhng chng trinh c sc, chi noi thng qua chng trinh chi a cam nhn c s phat trin vi ai cua Trung Quc.

ng ao ban nghe ai a bay to chuc mng L ky nim Quc Khanh Trung Quc din ra thanh cng tt ep thng qua hinh thc vit th in t hoc goi in thoai.