Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhiu binh chung c nhim a ln u tin ra mt trong L duyt binh
   2009-10-01 11:09:55    cri

Theo tin ai chung ti: Nhiu binh chung chuyn nghip hoa nh khi binh chung c nhim Luc qun, khi chin xa binh chung nhay du, khi chin xa boc thep Canh sat vu trang, v.v cua Trung Quc a ln u tin ra mt trong L duyt binh Quc khanh ngay 1-10, th hin ln s cu thanh cua cac binh chung Qun i Trung Quc cang thm hp ly, trinh chuyn nghip hoa cang cao hn, cung nh nng lc ng i cac loai e doa an ninh, hoan thanh nhim vu qun s a dang c nng cao vi mc ln. Ngoai ra, toan b 52 loai trang thit bi mi trong l duyt binh u la do Trung Quc t chu nghin cu ch tao, trong o co 90% la ln u tin ra mt, a tp trung th hin nhng thanh qua mi nht v tin b ky thut va sang tao cng ngh cua Trung Quc. Cac loai may bay ra-a kiu mi, chin xa binh chung nhay du, ra-a kiu mi, xe thng tin, may bay trinh sat khng ngi lai, tn la hanh trinh, v.v tham gia l duyt binh ln nay u la ln u tin ra mt cng chung.