Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Phat thanh trc tuyn co hinh L duyt binh va diu hanh qun chung long trong
   2009-10-01 09:47:21    cri
Quy vi va cac ban thn mn, Ngay 1-10 nm nay la ky nim ln th 60 Quc khanh nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa. chao mng ngay l quan trong nay, Trung Quc a t chc L Duyt binh va diu hanh qun chung trong th vao sang ngay mung 1-10.

Ban Vit ng ai Phat thanh Quc t Trung Quc chung ti a phat thanh trc tuyn co hinh L Duyt binh va diu hanh qun chung t 10 gi sang ngay 1-10 gi Bc Kinh, rt mong quy vi va cac ban truy cp trang web theo ia chi: vietnamese.cri.cn on xem va on nghe.

Nu cac ban co vn gi cn hoi va co cam nhn gi i vi L Duyt binh va diu hanh qun chung, xin hay gi th, th in t hoc goi in thoai cho chung ti, chung ti se giai ap cac ban ngay trong bui phat thanh trc tuyn. Th in t xin gi theo ia chi: vie@cri.com.cn. Hoc goi s may in thoai: 86-10-68892591.

Chung ti Xin chn thanh cam n quy vi va cac ban on xem va on nghe.