Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thng ngoan canh ep cua thac nc c Thin
   2009-08-27 16:06:55    cri

ng nhin, c sc du lich ln nht cua khu phong canh thac c Thin vn la phong canh ti ep cua min bin gii. Trn sng Quy Xun phia di thac c Thin, du khach se nhin thy nhng chic be tre cua nhng ngi bun ban Vit Nam rao ban thuc la, nc hoa, thc phm v v, nhng mun thc s cam nhn tinh hinh bin mu Trung Vit, thi hay n thi trng ct mc bin gii cua khu phong canh thac c Thin. Thi trng nay nm trn ng bin gii Trung Vit, chinh gia co mt ct mc bin gii s 53 c dng vao thi nha Thanh, trn i xung quanh ct mc nay co dng kha nhiu lu lan sap hang, tuy co phn th s nhng rt nao nhit.

Chau gai rao ban hang nay tn la Nng Thi Lan 12 tui, nay nhn nghi he ra y ban hang giup cha me, sap hang cua chau bay ban nao banh u xanh, thuc la, nc hoa, my ngh v v. Chau noi vi chung ti rng, thi trng nay co ngi ban hang xen Quang Ty, cung co ngi Vit Nam trn vung bin gii, tai y du khach se mua c hang Vit Nam va tt va re.

Thc ra, du khach n thac c Thin, ngoai thng du ngoan phong canh ti ep ra, ho con cam nhn c hai nc Trung Vit ich thc nui sng lin mt dai, bi ng bn b sng Quy Xun, thi se nhin thy nhiu lu lan cua ngi Vit Nam b bn lam dich vu du lich, va t tay nhng ngi bun hang xen Vit Nam nay, du khach co th mua c hang hoa Vit Nam chinh tng. Mt n du khach ngi Quang ng noi:

"Phong canh y tht trang l, c in ln nht la thac nc rt rng, hai thac nc ni lin vi nhau a gy cho ta mt cam giac rt d chiu, o chinh la nui lin sng, nha nc lin vi nha nc, hu nghi ni lin vi hu nghi".


1 2