Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi Hip Hi Du hanh Vu tru Quc t ht sc quan tm tau "Thn Chu-7" Trung Quc
   2008-10-03 18:06:34    Xin Hua

 

Theo tin Tn Hoa Xa: Tai ai hi Hip Hi Du hanh Vu tru Quc t ln th 59 din ra ngay 2 tai Glasgow Anh, Tr ly Giam c Vin Nghin cu Ky thut Khng gian Trung Quc Ly Minh a oc bao cao vi nhan "Chng ng phat trin va k hoach tng lai cua tau vu tru "Thn Chu-7" Trung Quc, bai nay a co sc thu hut manh me i vi ai biu cac nc tham d hi nghi ln nay.

ng Ly Minh sau hi nghi cho rng, ng cam thy chuyn gia hoc gia cua ngay cang nhiu nc bay to rt co hng thu i vi s nghip du hanh vu tru phat trin nhanh chong cua Trung Quc.

1 2