Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac vt phm mang trn tau vu tru Thn Chu 7 Trung Quc ngay 1 thang 10 a ra mt
   2008-10-01 17:46:48    cri

 

Theo tin ai chung ti: L m khoang tr v cua tau vu tru Thn Chu 7 Trung Quc ngay 1 thang 10 a t chc tai Bc Kinh, 7 vt phm mang trn tau a ln u ra mt moi ngi.

Cac vt phm trng bay trong ngay bao gm: gng tay b qun ao i b ngoai vu tru "Phi Thin", hat ging thc vt co nguy c tuyt chung, ban Trung Quc bng t cung la c thu tay phi hanh gia cm khi i b ra ngoai vu tru v.v.

Tau vu tru co ngi lai Thn Chu 7 a c phong vao ti 25 thang 9 tai Trung tm phong v tinh Tu Tuyn Ty Bc Trung Quc, sau khi bay quanh Trai t 45 vong, ti 28 a an toan tr v Trai t. Trong thi gian bay, phi hanh gia Trac Chi Cng a thc hin chuyn i b ra ngoai vu tru u tin cua ngi Trung Quc .