Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Khoang tr v cua tau Thn Chu 7 c ch v Bc Kinh
   2008-09-30 19:38:43    Xin Hua

 

Theo tin Tn Hoa Xa: Khoang tr v cua tau Thn Chu 7 chiu 30 thang 9 c ch v Bc Kinh.
1 2