Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chuyn du hanh vu tru co ngi lai ln th 3 cua Trung Quc thu c thanh cng, cac nha du hanh a tr v Bc Kinh
   2008-09-29 16:12:25    cri

 

Theo tin ai chung ti: Ti 28, sau khi hoan thanh cac nhim vu d inh, con tau vu tru co ngi lai Thn Chu 7 a b an toan tai min bc Trung Quc, 3 nha du hanh vu tru bc ra khoi khoang tau vi tinh trang sc khoe tt. Chuyn du hanh vu tru co ngi lai ln th 3 cua Trung Quc a thu c thanh cng tt ep. Sang 29, ba nha du hanh vu tru a tr v Bc Kinh.

Ti 28, Thu tng Trung Quc n Gia Bao a oc bc in mng cua Ban chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc, Quc vu vin, Uy ban qun s Trung ng Trung Quc. in mng vit, chuyn bay vao vu tru co ngi lai Thn Chu 7 thu c thanh cng tt ep, anh du Trung Quc tr thanh nc th 3 trn th gii nm bt ky thut then cht ra khoang tau, i b trn vu tru. Phat trin ky thut hang khng vu tru co ngi lai, khai thac va s dung khng gian vu tru mt cach hoa binh, lun lun la muc tiu theo ui khng mt moi cua nhn dn Trung Quc.

1 2