Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha du hanh i b ra ngoai vu tru co nhng nguy him gi?
   2008-09-24 17:54:57    cri
Hoi: Nha du hanh i b ra ngoai vu tru co nhng nguy him gi?

Tra li: Tinh n thi im hin nay, cac nha du hanh i b ra ngoai vu tru cha tng xay ra s c gi, cung cha tng xut hin tinh hinh thng vong, tuy nhin, trong cac cuc i b ra ngoai vu tru vn co rt nhiu rui ro. Vi du nh, tau vu tru rt co th se thai ra mt s cht c hai hoc a-xit dang khi hoc dang nc, no co kha nng bam vao qun ao cua nha du hanh, nu bi mang vao trong khoang tau se lam nhim khng khi trong khoang, co th gy nguy hai cho sc khoe cua cac nha du hanh; hay dy an toan cua nha du hanh t hoc tuc khoi, cng thm khng co bin phap khac phong nga, lam cho nha du hanh tr thanh mt vt th bay t do trong vu tru. Nha du hanh rt co th se bay xa tau vu tru hoc va cham vao cac thit bi lam h hong qun ao vu tru. Bt k trng hp nao xay ra u cc ky nguy him n an toan tinh mang cua nha du hanh; Nha du hanh i b ngoai vu tru con co kha nng bi bc xa cua cac hat I-ng mang in vi cng ln, nht la bc xa vu tru, se gy phng hai nghim trong cho c th...