Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ai la ngi u tin i b trn Mt Trng?
   2008-09-24 17:50:25    cri
Hoi: Ai la ngi u tin i b trn Mt Trng?

Tra li: Ngi u tin i b trn Mt Trng la Am-xt-rng, nha vu hanh vu tru trn tau A-p-l cua My. ng a ap tau A-p-l 11 b xung Mt Trng ngay 20-7-1969, va la ngi u tin t chn xung Mt Trng. Mt nha du hanh khac cung vi ng i b trn Mt Trng la n-rin, hai ngi a dng lai trn Mt Trng 2 ting 31 phut ng h.