Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tai sao phai i ra ngoai vu tru?
   2008-09-24 17:48:30    cri
Hoi: Tai sao phai i ra ngoai vu tru?

Tra li: Nha du hanh i b ra ngoai vu tru thng co 5 muc ich: mt la, tin hanh sa cha, vi du nh nha du hanh vu tru Nga tin hanh sa cha i vi Tram vu tru Hoa Binh...Hai la, hoan thanh nhim vu lp rap, vi du nh cng tac lp rap cua Tram vu tru quc t. Ba la, hoan thanh cac cng vic mang tinh phuc vu trn vu tru, vi du nh nha du hanh tha v tinh t trong khoang tau con thoi hoc thu hi v tinh...Bn la, tin hanh thi nghim hoc nghin cu khoa hoc, vi du nh cac nha du hanh trn tau A-p-l cua My tin hanh thi nghim khoa hoc trn Mt Trng. Nm la, hoan thanh nhim vu xy dng trn vu tru, sau nay nu cac nha du hanh ln Mt Trng hoc Sao Hoa se tin hanh xy dng cn c mang tinh tam thi hoc vinh cu trn o.