Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th nao la cuc i b ra ngoai vu tru? Th nao la hoat ng ngoai khoang tau? Hai khai nim nay co gi khac nhau?
   2008-09-24 17:43:41    cri
Hoi: Th nao la cuc i b ra ngoai vu tru? Th nao la hoat ng ngoai khoang tau? Hai khai nim nay co gi khac nhau?

Tra li: Cuc i b ra ngoai vu tru la chi hoat ng bn ngoai khoang tau. i b ra ngoai vu tru la cach noi nm na, thut ng khoa hoc goi la "hoat ng bn ngoai khoang tau". inh nghia cua vic nay la chi qua trinh nha du hanh vu tru mc qun ao danh cho hoat ng ngoai khoang tau, i ra khoi khoang tau, tau con thoi hoc tram vu tru hoan thanh cac nhim vu c giao.