Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhn Dn nht bao Trung Quc ng bai tng nim 100 ngay xay ra trn ng t manh Vn Xuyn
   2008-08-20 16:21:08    cri
Theo tin ai chung ti: Ngay 20 la ngay ky nim 100 ngay xay ra trn ng t manh Vn Xuyn, T Xuyn. Nhn Dn nht bao Trung Quc ng bai tng nim 100 ngay xay ra trn ng t manh Vn Xuyn.

Bai bao vit, nm 2008, trn ng t manh Vn Xuyn va xay ra thi n ai hi th thao -lim-pich Bc Kinh, 1,3 ty ngi Trung Quc a trai qua thach thc au thng mt mat va nim vui ln lao. Sau 100 ngay xay ra trn ng t, Trung Quc khng bi s tac ng cua trn ng t manh vn t chc thanh cng -lim-pich Bc Kinh, cung khng vi ai hi th thao -lim-pich Bc Kinh ma bung long mt giy mt phut cng tac cu tr va khc phuc hu qua thin tai.

Bai bao vit, 100 ngay cu tr va khc phuc hu qua thin tai, th gii nhin nhn lai Trung Quc. Phng tin truyn thng nc ngoai anh gia, trong thi gian ngn, Chinh phu Trung Quc co th ng vin lc lng to ln nh vy tham gia cng tac cu tr va khc phuc hu qua thin tai, co th noi bt ky mt ch nao cung khng th so sanh c.

Bai bao vit, nhn dip ky nim 100 ngay xay ra trn ng t, chung ta tng nh su sc nhng ngi gp nan trong trn ng t, mong nhng ngi a i xa co th yn nghi, mong nhng ngi con sng phn u kin cng an ui nhng ngi a mt. Vt qua thin tai, on chao vinh quang. Dung khi va tinh thn nay se khich l 1,3 ty nhn dn Trung Quc thc hin c m trm nm hin ai hoa.