Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tp tuc Cung ng Tao vi don dep nha ca
   2008-01-20 21:06:03    cri
Hoat ng on mng Tt c truyn cua Trung Quc noi chung bt u t ngay cung ng Cng ng Tao , y la tp tuc co anh hng rt ln va lu truyn rng khp trong dn gian Trung Quc . Ngay xa , hu nh trong bp cua nha nao nha ny u t ban th "ng Tao", vi thn chuyn trng nom "bp la" cua cac gia inh ,ng Tao c sung bai nh vi thn bao h cho gia inh .K t Ba mi Tt cua nm trc , ng Cng ng Tao a lun lun canh trc trong nha bao v va giam sat cho ca gia inh .n ngay 23 thang chap ng Tao se tr v tri bao cao lai s ac thin cua ngi trong gia inh cho vua Ngoc Hoang , l tin ng Tao trong ngay o c goi la "Tng Tao " hoc "T Tao " . Cn c tinh hinh bao cao cua ng Tao , vua Ngoc Hoang lai nh ng Tao mang nhng iu tt lanh phuc hoa v cho gia inh nay . Vi vy i vi cac thanh vin trong gia inh ma noi , ni dung bao cao cua ng Cng ng Tao la iu ht sc quan trong .

Hoat ng tin ng Cng ng Tao thng hay din ra vao luc chiu ti .Cac thanh vin trong gia inh n vao nha bp , bay ban th, thp hng kinh mi ng Cng ng Tao, ri bay banh keo ra v.v . Co ni con ly mt bi ln mm cua ng Tao vi ngu y la cho ng Tao n nhiu cua ngot , khoi noi xu ngi trong gia inh . Sau khi bi mt ln mm cua ng Tao , ri t thn tng vi giy hoa thanh khoi bay ln tri .

Vic cung ng Tao trong ngay 23 thang chap co quan h mt thit vi hoat ng n mng tt . Bi vi , trong m giao tha din ra sau mt tun , ng Tao se mang theo nhng iu tt lanh phuc hoa cua cac thanh vin trong gia inh va a cac vi thn khac xung ti trn gian .ng Tao la vi thn dn ng cho cac vi thin thn khac. Cac vi thn khac sau nhng ngay tt lai tr v tri , chi co ng Tao lai canh trc trong bp gia inh . L on thn c goi la "rc thn" , i vi ng Tao thi goi la "rc ng Tao" .L rc ng Tao noi chung t chc trong Ba mi Tt , nghi l tng i n gian , chi cn thay chic en mi trong bp , ri thp hng trc ban th bp la c .

Ci ngun cua chuyn ng Tao a co t lu , theo dn gian Trung Quc , ng Tao la vi thn lu i nht so vi cac vi thn khac . Ngay t i Ha , ng Tao a la vi ai thn c cung trong dn gian . Sau khi hinh thanh phong tuc cung ng Tao , k t i Chu , cung Vua cung a hoat ng cung ng Tao vao nghi l cung t , a ra quy inh v cung ng Tao trong ca nc va a tr thanh nghi l c inh .

Sau khi t chc l cung ng Tao , moi ngi ben chinh thc chun bi on mng tt. Tai Trung Quc , dn gian goi quang thi gian t ngay 23 thang chap n m giao tha la"nhng ngay on xun " , cung goi la "nhng ngay quet don" , la tp quan truyn thng vn co cua ngi dn Trung Quc .

Tp tuc bt u quet don nha ca t ngay 24 thang chap cua Trung Quc a co t lu . Theo ghi chep cua cun "La Thi Xun Thu", ngay t i Nghiu Thun , Trung Quc a co tp tuc quet don nha ca mng tt . Theo dn gian , quet don nha ca nhn dip mi xun v co ngu y la quet don tt ca " vn ngheo" va "s en" ra khoi nha. Tp tuc nay vi ngu y la moi ngi gi gm hy vong gp nhiu may mn qua tin bit nm cu on chao nm mi .