Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tng kim ngach thng mai Trung-My vt 270 ty -la My trong 11 thang u nm nay
   2007-12-24 18:47:21    Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: Ngay 23 tai Bc Kinh, Vu trng Vu Chu My-Chu ai Dng B Thng mai Trung Quc Ha Ninh noi, 11 thang u nm nay, kim ngach thng mai gia Trung Quc va My a vt 270 ty -la My, d tinh ca nm nay se vt 300 ty -la My, n cui nm nay Trung Quc se tr thanh nc nhp khu hang ln th ba cua My.

ng Ha Ninh a noi nh vy tai Din an kinh t -ngoai giao Trung Quc nm 2007.

ng Ha Ninh cho bit, t nm 1979 n nm 2006, kim ngach thng mai hai chiu Trung-My a tng gp hn 100 ln. Trong khi o u t cua My vao Trung Quc cung tng nhanh chong, tinh n cui thang 11 nm nay, vn u t cua My tai Trung Quc trn thc t a vt 56 ty -la My.