Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc phan i ap dung chu nghia bao h mu dich vi ly do cht lng san phm
   2007-10-17 17:28:00    Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: Tng cuc trng Tng cuc kim nghim kim dich giam sat cht lng Trung Quc Ly Trng Giang ngay 17 tai Bc Kinh noi, Trung Quc kin quyt phan i co mt s nc thi hanh chu nghia bao h mu dich vi cai c vn cht lng san phm, nh vy khng nhng co anh hng i vi Trung Quc, cung khng co li i vi ban thn nhng nc nay.

Tng cuc trng Ly Trng Giang noi, hin nay, khng co cht lng san phm cua mt nc xut khu n Trung Quc at tiu chun trm phn trm. Ca bit san phm xut khu cung mt s san phm xut khu trai phep cua Trung Quc qua thc tn tai vn . V vic nay, thai cua chinh phu Trung Quc la rt ro rang, y manh vic giam sat quan ly i vi doanh nghip san xut san phm khng at tiu chun, nghim khc trng tri i vi doanh nghip xut khu trai phep san phm .